Shaiya Alliance of Light (AoL) Dungeons

Drop Listesi & Haritalar
Post Reply
User avatar
Samantha
Shaiya Forum
Shaiya Forum
Posts: 28
Joined: 15 January 2021
Status: Offline

Shaiya Alliance of Light (AoL) Dungeons

Post by Samantha »

Map Infos
Resim

Ereumana Dungeons
Shaiya Cornwell's Ruin (18-22 Lv) 1.Floor Shaiya Cornwell's Ruin (18-22 Lv) 2.Floor
Shaiya Cornwell Ruin (18-22 Lv) Shaiya Cornwell Ruin (18-22 Lv)
Boss: Graveguard Loca (Lv 22) Boss: Asmo (Lv 25)

Shaiya Cornwell's Ruin 1.Floor Shaiya Cornwell's Ruin 2.Floor
Shaiya Cornwell Ruin Shaiya Cornwell Ruin
Boss: Graveguard Loca (Lv 30) Boss: Asmo (Lv 31)

Shaiya Cloron's Lair 1. Floor Shaiya Cloron's Lair 2. Floor Shaiya Cloron's Lair 3. Floor
Shaiya Cloron Lair Shaiya Cloron Lair Shaiya Cloron Lair
Boss: Lunatic Moltan (Lv 46)  Asmodeus Incarnation (Lv 51) Boss: Asmodeus Incarnation (Lv 51) Boss: Cloron (Lv60)  Cloron Dragon (Lv 64)

 
 
Willieoseu Dungeons
Shaiya Senechio Cave (Fedion)
Shaiya Fedion Cave
Boss: Ajuha (Lv 38)

Shaiya Maitreyan 1.Floor Shaiya Maitreyan 2.Floor
Shaiya Maitreyan Shaiya Maitreyan
Boss: - Boss:
 • Maitreyan Great General (Lv 46)
 • Maitreyan Great Hero (Lv 46)
 • Maitreyan Great Shaman (Lv 46)
 • Lamultan Bloodstorm (Lv 47)
 • Azman Elf Vein (Lv 47)
 • Ankylul Wild Dark (Lv 50)

Shaiya Elemental Cave
Shaiya Elemental Cave
Boss:
 • Naiad (Lv 60)
 • Ories (Lv 60)
 • Arcane (Lv 60)
 • Pheonix(Lv 60)
 • Erial (Lv 60)
 

Shaiya Cryptic Throne
Shaiya Cryptic Throne
Boss:
 • Deinos The Dream (Lv 62) 
 • Blizabeth Eathory (Lv 63) 
 • Parrdalis (Lv 64) 
 • Alcarian The Flame (Lv 64) Alcarian Berserk (Lv 63) 
 • Cryptic One (Lv 66) Cryptic the Immortal (Lv 69) 


 
Adellia Dungeons
Shaiya Cave of Stigma
Shaiya Cave of Stigma
Boss: Land Drake (Lv 58) Balock (Lv 58)


 
Valdemar Regnum Dungeons
Shaiya Servus Colony
Shaiya Servus Colony
Boss: Queen Vanus (Lv 75)


 
Pantanassa Dungeons
Shaiya Arcanus Ruins 1.Floor Shaiya Arcanus Ruins 2.Floor
Shaiya Arcanus Ruins Shaiya Arcanus Ruins
Boss: - Boss: -
Post Reply